Cơ sở hạ tầng

 

 

Mạng lưới giao thông của tỉnh Đắk Nông chủ yếu là đường bộ, chưa có đường sắt và đường hàng không.

1. Hạ tầng giao thông

Quốc lộ. Có 3 tuyến với tổng chiều dài là 310 km. Đó là các tuyến: QL 14 (Km733-Km887) đoạn qua tỉnh dài 155 km, chạy qua địa bàn hầu hết các huyện trong tỉnh (trừ Krông Nô), nối tỉnh Đắk Nông với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và với các tỉnh phía Nam; QL 14C (Km70- Km168): Đoạn chạy qua tỉnh dài 98 km, đi qua các huyện Đắk Mil, Đắk Song và Đắk R'Lấp (đi cửa khẩu Buk Prăng). Quốc lộ 28 (Km121- Km179): Nối tỉnh Đắk Nông với tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh miền Trung, đoạn qua tỉnh dài 58 km.  

Tỉnh lộ. Gồm có 6 tuyến với tổng chiều dài 318 km, gồm các tuyến: Tỉnh lộ 681: Kiến Đức - Tuy Đức dài 36 km; Tỉnh lộ 682: Đức Mạnh - Đắk Song dài 24 km; Tỉnh lộ 683: Đắk Mil - Krông Nô dài 40 km; Tỉnh lộ 684: Gia Nghĩa - Cư Jút dài 111 km; Tỉnh lộ 685: Kiến Đức - Cai Chanh dài 45 km; Tỉnh lộ 686: Đắk Bút So - Quảng Sơn dài 62 km. 

Đường huyện. Với tổng chiều dài khoảng 497 km

 Đường xã, thôn buôn, bon: Có khoảng 2.173km.

 

1. Về hạ tầng điện lực:

Hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng được đầu tư, cải tạo nâng cấp, mở rộng nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho nhu cầu họat động sản xuất và sinh họat, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng tại địa phương. Hiện nay, lưới điện trên địa bàn tỉnh gồm các tuyến đường dây và trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV, 35kV, 22kV, 0,4kV.

Nguồn điện: Có 08 nhà máy thủy điện giáp ranh với các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Phước, với tổng công suất 1.299MW; 14 nhà máy thủy điện đặt trên địa bàn tỉnh với tổng công suất 349,11MW; 02 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 106,4MWp; 01 Nhà máy nhiệt điện than 30MW phục vụ sản xuất Nhà máy Alumin Nhân Cơ; hệ thống điện mặt trời mái nhà khoảng gần 400MWp. Theo quy hoạch, các dự án đang thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng gồm: 06 dự án điện gió với tổng công suất 430MW, 05 dự án điện mặt trời với tổng công suất  825MWp, các dự án thủy điện với tổng công suất gần 30MW.

 

3. Kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tính đến tháng 01/2021, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 02 khu công nghiệp (Tâm Thắng, Nhân Cơ) đã được thành lập với tổng diện tích (sau khi điều chỉnh) là 327,19 ha và 01 khu công nghiệp (Nhân Cơ 2) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 với diện tích 400 ha; tổng diện tích đất khu công nghiệp đã thành lập và quy hoạch trên địa bàn tỉnh là 727,19 ha.

3.1. Khu công nghiệp đã thành lập và đang hoạt động:

Khu công nghiệp Tâm Thắng được Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt năm 2002 tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 28/10/2002.

- Vị trí: Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông;

- Diện tích (sau khi điều chỉnh): 179,19 ha, trong đó:

+ Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 128,4 ha;

+ Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 121,3 ha;

- Tổng vốn đầu tư: 191,3 tỷ đồng (khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); đến 31/12/2020 điều chỉnh là 317,856 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng.

a) Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng:

Tính đến tháng 01/2021, tổng vốn đầu tư khu công nghiệp là 317,856 (chưa có hạng mục phòng cháy và chữa cháy, dự toán khoảng 10 tỷ đồng); vốn đầu tư đã bố trí là 235,282 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 152 tỷ đồng, ngân sách địa phương 83,282 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 01/2021, khối lượng xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp ước đạt 73,78% tổng khối lượng được phê duyệt. Nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là 92,963 tỷ đồng.

b) Công tác thu hút đầu tư:

Lũy kế đến tháng 01/2021, khu công nghiệp Tâm Thắng đã thu hút được 42 dự án đầu tư (03 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 2.581 tỷ đồng, vốn thực hiện 2.098,2 tỷ đồng (đạt 81,28%); trong đó, 33 dự án đã đi vào hoạt động, 03 dự án đang xây dựng cơ bản, 06 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đang triển khai thực hiện; tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đạt 94,46%.

c) Tình hình hoạt động, sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp:

Trong năm 2020, doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt 2.500 tỷ đồng, giảm 500 tỷ đồng so với năm 2019; xuất khẩu 800 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 17 tỷ đồng, tăng 02 tỷ đồng so với năm 2019. Nhìn chung, đa số các doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động, sản xuất - kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến công suất giảm, lượng hàng tồn kho tăng, một số dự án hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng hoạt động.

Tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp khu công nghiệp là 1.600 người, với mức thu nhập bình quân khoảng 5,5 triệu đồng/người/tháng. Nhìn chung, các doanh nghiệp khu công nghiệp cơ bản thực hiện tốt chính sách, chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công.

(có bản đồ quy hoạch khu công nghiệp Tâm Thắng gửi kèm theo)

3.2. Khu công nghiệp đã thành lập và đang xây dựng cơ bản:

Khu công nghiệp Nhân Cơ được UBND tỉnh Đắk Nông thành lập tại Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 11/8/2014.

- Vị trí: Xã Nhân cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

- Diện tích: 148 ha.

- Tổng vốn đầu tư: 1.658 tỷ đồng.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh.

a) Tình hình xây dựng kết cấu hạ tầng:

Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp 1.658 tỷ đồng đến hết năm 2020 ngân sách Trung ương và địa phương đã bố trí 993 tỷ đồng, tỷ lệ đạt 58,89%. Dự án gồm 14 hạng mục công trình, đến nay đã triển khai 08 gói thầu xây lắp gồm 10/14 hạng mục; còn 04 hạng mục chưa triển khai thi công do chưa bố trí được vốn đầu tư; nhu cầu vốn để xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là 665,088 tỷ đồng.

b) Tình hình thu hút đầu tư:

Lũy kế đến tháng 01/2021, đã thu hút được 01 dự án đầu tư là dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông do Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư; tổng vốn đầu tư: 15.480 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện: 2.413 tỷ đồng; công suất tối đa: 450.000 tấn sản phẩm/năm; diện tích đất sử dụng: 128 ha; số lao động: 112 người. Dự án hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện công tác xây dựng cơ bản và chuẩn bị lắp đặt máy móc thiết bị. Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp: 86,5%.

 

BBT