UBND tỉnh - Giới thiệu chung

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

 
I. GIỚI THIỆU CHUNG


Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh
Đia chỉ: Đường 23/3 - Phường Nghĩa Đức - Thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 0501 3.544.278;  Fax: 0501.3 544279​


II. Thường Trực UBND tỉnh:
1. Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí:  Hồ Văn Mười

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Lê Văn Chiến

Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

3. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh

Đồng chí: Tôn Thị Ngọc Hạnh

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 

4. Đồng chí Lê Trọng Yên

Đồng chí: Lê Trọng Yên

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh