Hỏi đáp trực tuyến

Câu hỏi: Tiền dich vụ môi trường rừng, bao nhiêu tiền /1ha?
Người hỏi: Đinh Quang Đệ
Địa chỉ: thôn Phú Cường xã Đắk Nang huyện Krông Nô
Ngày hỏi: 14/06/2018 15:09
Nội dung câu hỏi Những hộ gia đình trên địa bàn xã Đắk Nang, huyện Krông Nô nhận tham gia trồng rừng do hạt kiểm lâm hỗ trợ giống, bao giờ mới nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, và bao nhiêu tiền/lha?
Trả lời câu hỏi:Tiền dich vụ môi trường rừng, bao nhiêu tiền /1ha?
Người trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ngày trả lời: 14/06/2018 15:14
Nội dung câu trả lời

1. Về câu hỏi bao giờ mới nhận tiền dịch vụ môi trường rừng: Sau khi rừng trồng đạt từ 4 tuổi trở đi, rừng trồng khép tán đảm bảo các tiêu chí thành rừng được hạt kiểm lâm huyện Krông Nô nghiệm thu xác nhận sẽ được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

2. Về câu hỏi bao nhiêu tiền/1 ha: Tiền chi trả vụ môi trường rừng cụ thể phụ thuộc vào nguồn tiền thu được từ các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong từng lưu vực của năm được hưởng. Tuy nhiên số tiền này tối thiểu sẽ là 400.000đồng/ha bằng với mức hỗ trợ cho khoán quản lý bảo vệ rừng tại Nghị Định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

Các câu hỏi liên quan khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 1
Tổng: 59.789.803