Hỏi đáp trực tuyến

Câu hỏi: xin hỏi về chế độ theo nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của thủ tướng chính phủ
Người hỏi: Phạm Văn Trung
Địa chỉ: Thôn 5 xã ĐăkD'rông huyện Cư Jút tỉnh ĐăkNông
Ngày hỏi: 02/08/2017 10:10
Nội dung câu hỏi Quyết định 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2016, Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của thủ tướng chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình 135. Như nội dung các quyết định trên cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại UBND xã Đăk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông có được hưởng các chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 (về chính sách đối với cán bộ, công chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) không? Tôi xin chân thành cảm ơn
Trả lời câu hỏi:xin hỏi về chế độ theo nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của thủ tướng chính phủ
Người trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 30/10/2017 16:30
Nội dung câu trả lời

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; trong đó, có xã Đắk Wil, huyện Cư Jút. Vì vậy, xã Đắk Wil của huyện Cư Jút được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các câu hỏi liên quan khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3
Tổng: 59.789.833