Hỏi đáp trực tuyến

Câu hỏi: Học sinh cử tuyển
Người hỏi: LA MINH CƯ
Địa chỉ: CƯ JUT - ĐĂK NÔNG
Ngày hỏi: 28/07/2017 14:35
Nội dung câu hỏi Tôi có vấn đề thắc mắc cần các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải đáp rõ ràng như sau: tôi được tỉnh cử đị học tại trường đại học bách khoa đà nẵng, tốt nghiệp tháng 7/2015 với chuyên nghành ký sư công nghệ mồi trường. sau khi tốt nghiệp tháng 8/2015 tôi nộp hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn của sở giáo dục đến phong công chức viên chức của sở nội vụ tỉnh.tính đến thời gian này thì đã hơn 2 năm nhưng khi tôi liên hệ để hỏi thi nhận câu trả lời là hết chỉ tiêu không bố tri được nêu tôi thấy hoang mang mất niềm tin vào chủ trương rất ý nghĩa của đảng và nhà nước. cử đị học rồi chờ đợi 2 năm rồi trả lời hết chỉ tiêu thật sử rất khó chấp nhận đúng không ạ. tôi mong các cơ quan chuyên trách có thẩm quyền xem xét và giải quyết thấu tình đạt lý nhất
Trả lời câu hỏi:Học sinh cử tuyển
Người trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 30/10/2017 16:33
Nội dung câu trả lời

Căn cứ Khoản 4, Điều 1 của Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó có quy định:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp”.

Sở Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để rà soát lại hồ sơ sinh viên cử tuyển chưa bố trí được việc làm, để tổng hợp hồ sơ tham mưu cho Hội đồng xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông để xét tuyển vào trí việc làm tại cơ quan, đơn vị còn chỉ tiêu biên chế đối với các chuyên ngành tương ứng với vị trí việc làm theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp.

Vậy, trường hợp sinh viên cử tuyển La Minh Cư tốt nghiệp trình độ chuyên môn Kỹ sư Công nghệ môi trường, hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa có chỉ tiêu biên chế còn thiếu tương ứng với chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ môi trường để xem xét bố trí.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 của Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó có quy định:

“3. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều này tối đa là 12 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo”. Thì người học theo chế độ cử tuyển có quyền tự đi tìm việc làm và không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

Các câu hỏi liên quan khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 2
Tổng: 59.789.820