Hỏi đáp trực tuyến

Câu hỏi: Viên chức sự nghiệp có đứng tên làm chủ cơ sở
Người hỏi: Phạm Tấn Minh
Địa chỉ: Tổ 3, phường Nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Ngày hỏi: 14/06/2018 14:40
Nội dung câu hỏi Hiện tôi là viên chức sự nghiệp, tôi muốn mở làm chủ (đứng tên) cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp được không?
Trả lời câu hỏi:Viên chức sự nghiệp có đứng tên làm chủ cơ sở
Người trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 14/06/2018 14:42
Nội dung câu trả lời

Căn cứ Khoản 3, Điều 14 của Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010, trong đó quy định quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định, cụ thể: Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác”.

Căn cứ Điểm b,d, Khoản 1, Điều 37 của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005, quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm:

“b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ”.

Căn cứ Điểm b Khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014, quy định về tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức”.

Từ những căn cứ nêu trên thì ông Phạm Tấn Minh, không được mở làm chủ (đứng tên) cơ sở sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp.

Các câu hỏi liên quan khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 2
Tổng: 59.789.807