Kết quả GQ,TL đơn thư

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
332/TB-VPUBND Thông báo Kết luận của ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23/4/2019 04/05/2019 Nguyễn Bốn
52/TB-ĐĐBQH

Thông báo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương

21/12/2018 Võ Đình Tín
1865/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Hợi (lần 2) 22/11/2018 Trương Thanh Tùng
1776/QĐ-UBND Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại đối với bà Dương Thị Lùn, trú tại thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô 08/11/2018 Trương Thanh Tùng
4750/UBND-KTKH Công văn về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi Cà phê doanh nhân ngày 20/9/2018 24/09/2018 Phạm Ngọc Tuyển
1233/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hường (lần hai)

09/08/2018 Trương Thanh Tùng
1146/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho UBND tỉnh giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh

25/07/2018 Nguyễn Bốn
76/TB-UBND

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Lương Xuân Hòa (Cư Jút, Đắk Nông)

23/07/2018 Trương Thanh Tùng
580/TB-VPUBND

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tại buổi tiếp công dân ngày 20/6/2018

27/06/2018 Trần Văn Diêu
574/TB-VPUBND

Kết luận của ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân với ông Đỗ Quang Luân ngày 20/6/2018

25/06/2018 Trần Văn Diêu
881/QĐ-UBND

Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Dũng

08/06/2018 Trương Thanh Tùng
858/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chi Trú tại thôn Tân An, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
856/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Thị Duyên, trú tại thôn 5, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
855/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Hồng Duy, trú tại tổ 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
854/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Thủy, trú tại số nhà 29/6A, ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
853/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Quyền, trú tại thôn Tân Phú, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
852/QĐ-UBND

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đức, trú tại thôn 4, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
851/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Điểu Đoong, trú tại thôn Bu Ghe, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
860/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Điểu Nhoi, trú tại bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
857/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Đình Bá, trú tại thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng