Kết quả GQ,TL đơn thư

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
845/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Thanh Sơn, trú tại thôn 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
846/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thi, trú tại suối Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
847/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khởi, trú tại thôn Tân Phương, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
850/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hải, trú tại thôn Tân Phương, xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
849/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Điểu Đết, trú tại thôn Đắk La, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
848/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Điểu Dre, trú tại bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
859/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Đình Bá, trú tại thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
774/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Ngọc Cẩm trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (lần đầu) 24/05/2018 Trương Thanh Tùng
773/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Lộ Văn Phải, thường trú tại thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông (lần đâu) 24/05/2018 Trương Thanh Tùng
772/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Đặng Minh Thâu thường trú tại thôn Núi Nước, thị trấn Ba Chúc, huyện Ba Tri, tỉnh An Giang (lần đầu) 24/05/2018 Trương Thanh Tùng
526/TB-VPUBND

Kết luận của ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23/5/2018 (tiếp bà Phạm Thị Thành, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song)

23/05/2018 Trần Văn Diêu
525/TB-VPUBND

Kết luận của ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23/5/2018 (tiếp bà Hoàng Thị Sen, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song)

23/05/2018 Trần Văn Diêu
524/QĐ-VPUBND

Kết luận của ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23/5/2018 (tiếp bà Đoàn Thị Hiên, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song)

23/05/2018 Trần Văn Diêu
382/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Ngọc Sơn (lần hai)

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
383/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Kim Lộc (lần hai)

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
33/TB-UBND Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với bà Dương Thị Lùn 20/03/2018 Trương Thanh Tùng
381/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (lần hai)

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
384/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Quốc Dũng

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
376/QĐ-UBND

Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo đối với ông Đào Xuân Chung

19/03/2018 Trương Thanh Tùng
18/TB-UBND Hoãn tiếp công dân 31/01/2018 Trần Văn Diêu