Kết quả GQ,TL đơn thư

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
43/QĐ-UBND Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiêu nại của bà Lê Thị Hường 10/01/2018 Trương Thanh Tùng
07/TB-UBND

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với bà Lê Thị Hường

10/01/2018 Trương Thanh Tùng
43/QĐ-UBND

Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Hường

10/01/2018 Trương Thanh Tùng
145/TB-UBND

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với bà Phan Thị Hợi

25/12/2017 Trương Thanh Tùng
2036/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

25/12/2017 Trương Thanh Tùng
2034/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Hương, trú tại thôn Boong Ring, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song (lần 2)

25/12/2017 Trương Thanh Tùng
7205/UBND-TCD

Công văn về việc giải quyết đơn của công dân Dương Thị Lùn (Quảng Phú, Krông Nô)

20/12/2017 Trần Văn Diêu
7066/UBND-TCD

Công văn về việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân Lê Thị Hường

14/12/2017 Trần Văn Diêu
7065/UBND-TCD

Công văn về việc giải quyết đơn của công dân Phan Thị Hợi

14/12/2017 Trần Văn Diêu
6818/UBND-NN

Công văn về việc giải quyết kiến nghị của hộ ông Lê Đình Giáp (Phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa)

01/12/2017 Trần Văn Diêu
6825/UBND-NN

Công văn về việc giải quyết kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Hương (Sùng Đức)

01/12/2017 Trần Văn Diêu
6748/UBND-TCD Công văn về việc giải quyết đơn của Công dân Phạm Thị Thành (Đắk Song) 29/11/2017 Trần Văn Diêu
6421/UBND-TCD

Công văn về việc giải quyết đơn của công dân Lê Lợi (huyện Đắk Mil) 

14/11/2017 Trần Văn Diêu
6420/UBND-TCD

Công văn về việc giải quyết, trả lời kiến nghị,phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III , nhiệm kỳ 2016 - 2021

14/11/2017 Trần Văn Diêu
6301/UBND-TCD

Công văn về việc giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

08/11/2017 Trần Văn Diêu
1797/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Xuân Mai (Lần hai)

08/11/2017 Trương Thanh Tùng
6102/UBND-TCD Công văn về việc giải quyết đơn của công dân Nguyễn Thị Liên 01/11/2017 Trần Văn Diêu
6076/UBND-TCD Công văn về việc xử lý đơn của công dân Phan Thị Lĩnh 31/10/2017 Trần Văn Diêu
129/TB-UBND

Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2017 đối với các hộ dân trú tại thôn Tân An, xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa

31/10/2017 Trần Văn Diêu
5837/UBND-TCD Giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Sen 18/10/2017 Trần Văn Diêu