THÔNG BÁO

Tiêu đề Công bố đầu mối tiếp nhận Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông
Nội dung Công bố đầu mối tiếp nhận Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu 26/10/2022
Ngày kết thúc 26/10/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Thông tin & Truyền thông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác