KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2124/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông năm 2022

15/12/2022
2070/QĐ-UBND

Phê duyệt danh mục đầu tư Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

09/12/2022 Hồ Văn Mười
2070/QĐ-UBND  Phê duyệt danh mục đầu tư Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 09/12/2022 Hồ Văn Mười
2024/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 của Công ty TNHH Asia Energy 30/11/2022 Hồ Văn Mười
2011/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông 28/11/2022 Hồ Văn Mười
1755/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc giai đoạn 1 dự án: Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (SACCR), tỉnh Đắk Nông 03/11/2022 Lê Trọng Yên
1756/QĐ-UBND Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc Dự án: Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông 03/11/2022 Lê Trọng Yên
2717/STNMT-CCBVMT Kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư nâng công suất khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá bazan Đèo 52 02/11/2022 Ngô Chí Trung
1746/QĐ-UBND

Phê duyệt danh mục đầu tư dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông năm 2022

02/11/2022 Hồ Văn Mười
1706/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu : mua sắm thiết bị chuyển đổi Ipv4 sang gói thầu IPV6 2022 19/10/2022 Lê Văn Chiến
1617/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hồ suối 38, tỉnh Đắk Nông 05/10/2022 Lê Trọng Yên
1604/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty TNHH Song Vũ Đắk Nông 03/10/2022 Hồ Văn Mười
1558/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo nái Minh Phú của Công ty TNHH chăn nuôi Minh Phú đã được chấp thuận tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông 20/09/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1555/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đường vào Thao trường (đoạn từ cổng Thao trường vào Đài Chỉ huy bắn) 19/09/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
1540/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt đèn chớp vàng cảnh báo nguy hiểm trên đường Hồ Chí Minh thuộc huyện Đắk Mil và Quốc lộ 28, đường ĐH58 thuộc huyện Krông Nô 14/09/2022 Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1528/QĐ-UBND Điều chỉnh tổ chức nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong dự án xây dựng công trình khu văn phòng - nhà ở tại phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông theo quy định tại Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông 12/09/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1527/QĐ-UBND Điều chỉnh tên tổ chức được phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong dự án đầu tư xây dựng công trình để phục vụ xây dựng công trình khu văn phòng - nhà ở tại phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 12/09/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1524/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xét nghiệm mẫu nước thuộc nhiệm vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông năm 2022 09/09/2022
1519/QĐ-UBND Kế hoạch đấu giá Quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 08/09/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1472/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cơ sở vật chất du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại điểm số 8 (núi lửa Nâm Kar) và điểm số 10 (cánh đồng lúa ven núi lửa) 26/08/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh