THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Triển khai thí điểm mô hình cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”
Ngày đăng 30/12/2022 | 09:56  | View count: 74805

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tăng thêm sự thân thiện giữa người dân, tổ chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và chính quyền các cấp trong thực thi công vụ, hướng đến xây dựng "Chính quyền liêm chính - phục vụ - kiến tạo"; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn người dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả ngay trong ngày làm việc.

Theo đó, các đơn vị áp dụng triển khai thí điểm mô hình cải cách hành chính "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn", gồm: 04 bộ phận Một cửa UBND cấp huyện và 04 bộ phận Một cửa UBND các xã, phường, thị trấn. cụ thể như sau:

- Bộ phận một của cấp huyện:

+ Bộ phận Một cửa UBND huyện Cư Jút;

+ Bộ phận Một cửa UBND huyện Krông Nô;

+ Bộ phận Một cửa UBND huyện Đắk Glong;

+ Bộ phận Một cửa UBND thành phố Gia Nghĩa.

- Bộ phận Một cửa UBND các xã, phường, thị trấn: 

+ Bộ phận Một cửa UBND thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút;

+ Bộ phận Một cửa UBND xã Nam Đà, huyện Krông Nô;

+ Bộ phận Một cửa UBND xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong;

+ Bộ phận Một cửa UBND phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa.

Danh mục TTHC áp dụng thí điểm

- Đối với UBND cấp huyện, gồm 03 Thủ tục hành chính như: TTHC Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; TTHC Đăng ký xóa thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; TTHC Đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

- Đối với UBND cấp xã: TTHC Xác nhận tình trạng hôn nhân.

Thời gian áp dụng thí điểm

- Công bố danh mục TTHC áp dụng thí điểm: Trước ngày 15/02/2023.

- Áp dụng thí điểm từ ngày: 01/3/2023.

- Báo cáo đánh giá tổng kết: Trong tháng 12/2023.

- Áp dụng, nhân rộng từ năm 2024 (nếu thí điểm sáng kiến đạt hiệu quả).

Ngày và thời gian thực hiện áp dụng thí điểm: "Ngày thứ 4 không hẹn và không viết".

- Ngày thực hiện: Ngày thứ Tư hàng tuần.

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính.

Quy trình, cách thức thực hiện mô hình

- Khi cá nhân, tổ chức đến Bộ phận Một cửa yêu cầu giải quyết TTHC vào ngày thực hiện mô hình này, sẽ được CBCCVC kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trường hợp đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định, CBCCVC sẽ viết thay hoặc đánh máy các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của loại TTHC (trừ trường hợp TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết thay); cá nhân, tổ chức thực hiện ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ đó (Ngày không viết).

- Sau khi hoàn tất hồ sơ, CBCCVC tiến hành xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức ngay trong ngày làm việc; việc tiếp nhận và trả kết quả trong giờ hành chính, không viết Giấy hẹn (Ngày không hẹn).

* Thời gian nhận và giải quyết hồ sơ của "Ngày không viết""Ngày không hẹn"  đến 15 giờ cùng ngày, nếu quá thời gian trên thì CBCCVC tiếp nhận thực hiện viết Giấy hẹn và chuyển hồ sơ sang ngày làm việc tiếp theo để xử lý, giải quyết. Xem chi tiết .

Huy Hoàng