TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Kết luận thanh tra đối với Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Việt Sáng
Ngày đăng 30/11/2022 | 15:11  | View count: 14934

Thực hiện Quyết định thanh tra số 89/QĐ-CQLTT ngày 5/9/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc thanh tra việc chấp hành quy định của Pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Việt Sáng. Từ ngày 14/9 đến ngày 16/9/2022, Đoàn thanh tra của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thanh tra tại Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Việt Sáng.

(Ảnh minh họa)

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Việt Sáng được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 63.01.000.080, đăng ký lần đầu ngày 27/2/1997. Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/8/2004. Doanh nghiệp có địa chỉ tại tổ dân phố 3, trị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil.

Sau quá trình thanh tra, ngày 10/10/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kết luận thanh tra số 378/KL-CQLTT về việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với Doanh nghiệp tư nhân thương mại Xăng dầu Việt Sáng.

Qua kết quả thanh tra cho thấy, Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Xăng dầu Việt Sáng kinh doanh xăng dầu chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; có hồ sơ pháp lý và điều kiện kinh doanh theo quy định gồm: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, các phương tiện đo có giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định còn hiệu lực; có hợp đồng kinh doanh xăng dầu, khi bán hàng hóa có cung cấp cho khách hàng hóa đơn, chứng từ có liên quan đến giao dịch đầy đủ đúng theo quy định...

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Việt Sáng tiếp tục chấp hành đúng quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Thế Diên