TIN TỨC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Hoàn thành việc tổ chức lại mô hình hoạt động các công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trước ngày 01/01/2023

Ngày đăng 23/12/2022 | 03:56 PM  | View count: 53691
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 787/KH-UBND về tổ chức lại mô hình hoạt động và kiện toàn, sắp xếp nhân sự lãnh đạo, quản lý tại các công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND...

Phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

Ngày đăng 15/11/2022 | 02:31 PM  | View count: 4731
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Ph ương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 202 2 Theo đó, Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản...

Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Ngày đăng 07/09/2022 | 10:50 AM  | View count: 26691
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, để nâng cao nhận thức của...

Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Đắk Nông làm chủ sở hữu năm 2021

Ngày đăng 26/08/2022 | 08:45 AM  | View count: 22030
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Đắk Nông làm chủ sở hữu năm 2021. Theo đó, kết quả xếp loại...

Khảo sát, đăng ký tập huấn, đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Ngày đăng 09/06/2022 | 11:13 AM  | View count: 8413
Thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025. Sở Kế hoạch Đầu tư...

Tổ chức Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2022-2025”

Ngày đăng 10/06/2022 | 02:01 PM  | View count: 8013
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND về tổ chức Hội nghị "Chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2022-2025" Mục đích của Kế hoạch này,...

Tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Đắk Nông năm 2022

Ngày đăng 20/05/2022 | 08:43 AM  | View count: 7317
Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Đắk Nông năm 2022. Theo đó, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về...

Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 11/05/2022 | 09:32 AM  | View count: 6379
Ngày 10/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp...

Triển khai gói tín dụng ưu đãi cho người trồng mắc ca

Ngày đăng 09/03/2022 | 08:31 AM  | View count: 7729
Chiều 8/3, tại TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông), Sở NN-PTNT đã có buổi làm việc với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam nhằm thúc đẩy các giải pháp phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2022

Ngày đăng 23/02/2022 | 08:20 AM  | View count: 9297
Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông (Quyết định số 418/QĐ-UBND) Trên cơ sở những quan điểm: Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp...

Hội thảo khoa học “Định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương”

Ngày đăng 08/10/2021 | 04:27 PM  | View count: 67243
Ngày 07/10/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực...

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

Ngày đăng 11/01/2022 | 04:00 PM  | View count: 9097
Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp,...

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 24/12/2021 | 08:55 AM  | View count: 38462
Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái Khu bảo tồn...

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 23/12/2021 | 07:59 AM  | View count: 36862
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 201/QĐ-SKHCN ngày 29/11/2021 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Đắk Nông" cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông. ...

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 23/12/2021 | 07:57 AM  | View count: 36571
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 200/QĐ-SKHCN ngày 29/11/2021 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Đắk Nông" cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông. ...

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 22/12/2021 | 10:23 AM  | View count: 34971
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 198/QĐ-SKHCN ngày 29/11/2021 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Đắk Nông" cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông. ...

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 22/12/2021 | 10:12 AM  | View count: 33878
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 197/QĐ-SKHCN ngày 29/11/2021 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Đắk Nông" cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông. ...

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 22/12/2021 | 10:09 AM  | View count: 32800
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 195/QĐ-SKHCN ngày 29/11/2021 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Đắk Nông" cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông. ...

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 22/12/2021 | 10:05 AM  | View count: 31978
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 196/QĐ-SKHCN ngày 29/11/2021 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Đắk Nông" cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông. ...

Tọa đàm đẩy mạnh xuất khẩu rau quả Việt Nam sang liên minh Châu Âu

Ngày đăng 27/10/2021 | 04:44 PM  | View count: 21476
Chiều ngày 26/11/2021, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương tổ chức tọa đàm trực tuyến đẩy mạnh xuất khẩu rau quả Việt Nam sang liên minh Châu Âu (EU) mục đích buổi Tọa đàm để các...