Bảo hiểm xã hội tỉnh - Giới thiệu chung

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐĂK NÔNG
Trụ sở
 
Địa chỉ: Đường Lê Lai, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 02613 543 367
Fax: 02613 544 667
CƠ CẤU TỔ CHỨC
I. Giám đốc
                                                                      
  Võ Thị Ái Liễu
SĐT: 0905.304.83
 
II. Các Phó Giám đốc
                                                   
Trần Ngọc Quân
SĐT: 0905.149.8799
  Hồ Tấn Lộc
SĐT: 0914.090.471

 

III. Lãnh đạo các phòng, ban, các huyện

 

I

Lãnh đạo các phòng, ban 

1

Phạm Quang Tuyến

Chánh Văn phòng

0902.623.305

 

2

Đoàn Thanh Bình

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

0913.434.060

 

 3

 Hồ Xuân Diệu

 Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

 0905.35.85.35

 

4

Lê Đồng Cung

Trưởng phòng Quản lý thu

0985.974.671

 

5

Chu Văn Ngoại

Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

0913.814.279

 

6

Bùi Văn Thành

Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế

0984.747.107

 

7

Lê Thị Nhàn

Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra

0985.954.728

 

8

Kim Văn Đễ

Trưởng phòng Cấp Sổ, thẻ

0914.075.530

 

9

Trần Trọng Dũng

Trưởng phòng Công nghệ thông tin

0967.575.989

 

10

Trần Thị Xuân Lựu

Trưởng phòng Truyền thông và phát triển đối tượng

0935.401.148

 

II

Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện

1

Nguyễn Thế Vinh

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Krông Nô

0931.640.368

 

2

Nguyễn Đăng Hồng

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Cư Jút

0905.172.112

 

3

Đặng Quang Ngân

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Mil

0946.771.979

 

4

Vũ Anh Tuấn

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Song

0984.782.328

 

5

Lê Văn Tuấn

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Glong

0905.198.975

 

6

Vũ Thị Nguyệt

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R'lấp

0978.684.768

 

7

Ngô Quốc Tế

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tuy Đức

0914.002.559