Cục Thống kê - Giới thiệu chung

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK NÔNG
 
Trụ Sở Cục Thống Kê1.jpg 
Trụ sở Cục Thống kê tỉnh​
Địa chỉ: Số 09 Lê Lai, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
- Số điện thoại: 03613 544. 338
- Fax: 02613 544. 339
- Mail: tochuchcdkn@gso.gov.vn