Hội nhà báo tỉnh

Văn phòng Hội Nhà báo đặt trong trụ sở Đài PT-TH tỉnh

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ BÁO TỈNH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Họ và tên  Chức vụ SĐT
Vũ Ngọc Tú Chủ tịch 0914069775
Phan Quốc Ly Phó Chủ tịch Thường trực 0914079107
Đoàn Ngọc Vinh Phó Chủ tịch 0931626879
Cao Song Việt Ủy viên 0976477864
Nguyễn Thị Quy Ủy viên 0943028439
Nguyễn Ngọc Minh Ủy viên 0394696868
Tống Kiều Oanh Ủy viên 0905124900
Nguyễn Thị Hồng Hải Ủy viên 0987665564
Nông Thị Như Trang Ủy viên 0917057711