Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

 uybankiemtra.png
  Trụ sở UBKT Tỉnh ủy  
 
- Địa chỉ: Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
- Số Điện thoại: (0501) 3544.587
- Fax: (0501) 3544.587.