Tin tức ATGT

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2021
cms-publish-date 17/05/2021 | 03:44  | cms-view-count: 3054

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.  

Nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân và trẻ em tích cực tập luyện môn bơi để phòng chống đuối nước và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật, đông thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, góp phần giảm tai nạn đuối nước.

Các địa phương tổ chức vào ngày 01/6/2021. Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước có thể lùi thời gian tổ chức vào thời điểm thích hợp tùy theo tình hình thực tế của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gia đình, trường học và toàn xã hội quan tâm tạo điều kiện cho trẻ em và cộng đồng tập luyện môn bơi, các kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động để thực hiện phù hợp với nội dung của Kế hoạch này, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Chọn 01 hồ bơi tại địa phương để tổ chức Lễ phát động; tổ chức tập huấn xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ; tổ chức dạy bơi cho trẻ em và cộng đồng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, tổ chức giải bơi và hội thi cứu đuối cho học sinh, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn. Bảo đảm đầy đủ vật tư y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, tuyên truyền việc tuân thủ thực hiện thông điệp "5K", cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú tham gia Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng tại địa phương.

Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố phối hợp với các địa phương lập phương án bảo đảm an ninh, trật tự, điều tiết giao thông có hiệu quả tại các điểm tổ chức và cử cán bộ tham gia Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng…

M.L

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ

Thông Báo