Tin tức ATGT

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”
Ngày đăng 08/11/2022 | 09:05  | View count: 26050

Thực hiện kế hoạch số 354/KH-UBATGTQG ngày 28/10/2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2022". Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" tại tỉnh Đắk Nông năm 2022.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông để phòng tránh tai nạn giao thông; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2022; đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ chia sẻ từ cộng đồng và những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

Nội dung các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" năm 2022 tại tỉnh Đắk Nông, gồm:

1. Hoạt động tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền trên toàn tỉnh từ ngày 04/11-20/11/2022 thông qua các ấn phẩm truyền thông.

- Công cụ tuyên truyền: Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trên không gian mạng xã hội, hạ tầng số để tuyên truyền về sự kiện; xây dựng các cụm cổ động; pano, áp phích, tờ rơi,…

- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương, mất mát do tai nạn giao thông; những địa chỉ cần được giúp đỡ chia sẻ của xã hội; cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn mô tô, xe máy, các biện pháp phòng tránh tai nạn mô tô, xe máy, từ đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

- Thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền như: Tính mạng con người là trên hết; Đã uống rượu, bia là không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu; Đi đúng phần đường, lần đường; không sử dụng điện thoại khi lái xe,…

2. Thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông: Các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và các hình thức giúp đỡ phù hợp các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông đặc biệt các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Yêu cầu Ban An toàn giao thông huyện, thành phố phối hợp các đơn vị liên quan lập danh sách các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ưu tiên gia đình chính sách, người có công với cách mạng,.. gửi danh sách về Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 11/11/2022.

Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian dự kiến thăm hỏi từ ngày 15/11-20/112022

3. Lễ tưởng niệm và cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ

Thông Báo