Tin tức ATGT

Kế hoạch lập lại trật tự quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 05/08/2020 | 10:01  | cms-view-count: 38602

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch lập lại trật tự quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quản lý.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông đường bộ, giữ cho hành lang an toàn giao thông đường bộ được thông thoáng, hạn chế che khuất tầm nhìn, làm giảm thiểu tai nạn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật; Thực hiện vận động, xử lý và giải tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm phạm vi đất dành cho đường bộ: lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở, lều quán, dựng mái che, đặt biển quảng cáo, buôn bán lấn chiếm phạm vi đất dành cho đường bộ...; Kết quả thực hiện phải được duy trì, phát huy hiệu quả; theo đó thường xuyên kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn việc lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Kế hoạch bao gồm các nội dung: Tuyên truyền; ký cam kết không lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm vi đất dành cho đường bộ, thực hiện quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ; Kiểm tra, giải tỏa và lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm, sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trái phép; giải tỏa tại các chợ và các tụ điểm họp chợ làm nơi kinh doanh, buôn bán trái phép trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Chú trọng và tập trung kiểm tra tại những điểm nóng, những khu vực trọng điểm, khu vực đông dân cư, các chợ và các tụ điểm họp chợ có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Phương pháp và lực lượng tham gia thực hiện cụ thể như sau:

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải (04 người) chủ trì, chuẩn bị biên bản, cam kết và các dụng cụ (thước đo) xác định phạm vi, công trình vi phạm, tiến hành lập biên bản vi phạm và ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn đường bộ theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thu giữ các vật dụng, biển báo, dù che ...; giải tỏa các mái che, lều quán, sạp bán hàng ... lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè và hành lang an toàn đường bộ trên các Quốc lộ.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Gia Nghĩa, Đội Quản lý đô thị các huyện (nếu có), Phòng Kinh tế và hạ tầng, lực lượng Công an, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khi phối hợp chuẩn bị 01 xe ô tô tải, các dụng cụ phục vụ cho việc tháo dỡ (máy cắt, kìm, búa, xà beng …) và bố trí lực lượng tham gia phối hợp ít nhất 06 người (gồm: Cấp huyện ít nhất 02 người và cấp xã ít nhất 04 người), thực hiện công tác trực tiếp giải tỏa, thu giữ tang vật đối với các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè và hành lang an toàn đường bộ làm nơi kinh doanh, buôn bán, đặt biển quảng cáo ...

- Đơn vị quản lý đường bộ bố trí 04 người tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ xác định phạm vi vi phạm, trực tiếp giải tỏa, thu giữ tang vật trong quá trình thực hiện kế hoạch.

- Tang vật thu giữ trong quá trình giải tỏa giao cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Quản lý đô thị trên địa bàn bảo quản, xử lý và thông báo kết quả xử lý về Thanh tra Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo.

* Thời gian thực hiện: Công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được triển khai thực hiện trong 03 đợt:

- Đợt 1 từ ngày 05/8/2020 đến ngày 25/8/2020.

- Đợt 2 từ ngày 01/9/2020 đến ngày 25/9/2020.

- Đợt 3 từ ngày 01/10/2020 đến ngày 25/10/2020.

- Thời gian và địa điểm kiểm tra có thể sẽ được điều chỉnh và thay đổi tùy theo tình hình thực tế trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch: Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ động liên hệ, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố Gia nghĩa, Đội Quản lý đô thị các huyện (nếu có), Phòng Kinh tế và hạ tầng, Công an các huyện và thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các đơn vị quản lý đường bộ và các tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch này. Chủ động liên hệ các cơ quan, đơn vị phối hợp để trao đổi thông tin và định hướng triển khai kế hoạch trước khi thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo sự đồng bộ, chặt chẽ giữa các lực lượng phối hợp trong quá trình thực hiện kế hoạch.

- Các Phòng, ban nghiệp vụ Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông theo chức năng và nhiệm vụ, bố trí cán bộ tham gia phối hợp thực hiện kế hoạch khi có đề xuất của Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

Đồng thời, Sở cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố Gia Nghĩa, Đội Quản lý đô thị các huyện (nếu có), Phòng Kinh tế và hạ tầng, lực lượng Công an các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tham gia phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải để thực hiện kế hoạch.

Các Cơ quan thông tấn, báo chí: tham gia phối hợp đưa tin.

Các Đơn vị quản lý đường bộ: Tùy theo tuyến đường được giao quản lý, đề nghị các Đơn vị quản lý đường bộ bố trí và cử cán bộ tham gia phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị thông báo về đường dây nóng của đơn vị 0947.233.233 để tiếp nhận và kịp thời xử lý, giải quyết.

H.M

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ

Thông Báo