Tin tức ATGT

Từ 01/8/2020, ông Nguyễn Nhân Bản - Phó Giám đốc Sở được giao phụ trách Sở Giao thông Vận tải
cms-publish-date 05/08/2020 | 10:22  | cms-view-count: 33195

Trong thời gian hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải, để có người tiếp nhận bàn giao công việc của ông Võ Văn Hùm nghỉ hưu trước tuổi. Trên cơ sở Tờ trình của Sở Nội vụ, ngày 03/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND giao phụ trách Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, giao phụ trách Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông đối với ông Nguyễn Nhân Bản - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, kể từ ngày 01/8/2020 cho đến khi có Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông.

Tiền lương và phụ cấp của ông Nguyễn Nhân Bản được thực hiện theo quy định hiện hành.

H.M

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ

Thông Báo