Tin tức ATGT

Sở Giao thông vận tải thông báo về việc tổ chức giải tỏa, tháo dỡ bước 1, đối với các công trình, vật kiến trúc nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến Tỉnh lộ 5
cms-publish-date 10/11/2020 | 10:46  | cms-view-count: 23562

Thực hiện Kế hoạch số 935/KH-LLTTHLATĐB ngày 26/5/2020 giữa Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông và Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'lấp về việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2020 trên tuyến Tỉnh lộ 5 - Điều chỉnh bổ sung.

Thời gian qua Sở Giao thông vận tải Đắk Nông đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn. Tổ chức, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự giải tỏa, tháo dỡ các công trình, nhà cửa, vật kiến trúc nằm trong phạm vi giải tỏa hành lang an toàn đường bộ bước 1, dọc hai bên của tuyến Tỉnh lộ 5. Tuy nhiên qua kiểm tra các công trình vi phạm vẫn không được tháo dỡ. Để đảm bảo trả lại phần đất HLAT đường bộ và giảm bớt tai nạn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 5, Sở Giao thông vận tải Đắk Nông đã ban hành thông báo về việc tổ chức giải tỏa, tháo dỡ bước 1, đối với các công trình, vật kiến trúc nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến Tỉnh lộ 5.

Theo đó, Sở đề nghị UBND huyện Đắk RLấp chỉ đạo quyết liệt UBND các xã, thị trấn khẩn trương xác minh các tổ chức, cá nhân có công trình vật kiến trúc nằm trong phạm vi HLAT đường bộ, tổng hợp gửi về Sở Giao thông vận tải Đắk Nông trước ngày 20/11/2020. Việc này Sở đã bàn giao số hộ vi phạm kèm theo hướng dẫn xác minh tại văn bản số 1095/SGTVT-TTS, ngày 18/6/2020, và 04 văn bản đôn đốc thực hiện xác minh số (279/TTS-Đ3, ngày 01/10/2020; số 1931/SGTVT-TTS, ngày 22/9/2020; số 1573/SGTVT-TTS, ngày 01/9/2020; số 1473/SGTVT-TTS, ngày 31/7/2020). Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và chính quyền địa phương: Chủ trì, thực hiện giải tỏa đối với các tổ chức, cá nhân có công trình, vật kiến trúc nằm trong phạm vi giải tỏa HLAT đường bộ bước 1, không tự tháo dỡ như đã cam kết. "Bước 1 giải tỏa, tháo dỡ trong phạm vi từ mép ngài rãnh dọc trở ra là 05m", có danh sách cá nhân, hộ gia đình đã cam kết tự tháo dỡ kèm theo.

Đối với UBND cấp xã, thị trấn đẩy nhanh hoàn thiện việc xác minh nguồn gốc đất đai, tài sản vật kiến trúc xây dựng trái phép trong phạm vi HLAT đường bộ. Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân có nhà cửa, vật kiến trúc nằm trong phạm vi giải tỏa hành lang an toàn đường bộ bước 1, khẩn trương tự tháo dỡ như đã cam kết đến hết ngày 25/11/2020.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã được vận động và cam kết tự tháo dỡ phần tài sản, vật kiến trúc xây dựng trái phép trong phạm vi HLAT đường bộ giải tỏa bước 1. Tiếp tục tự tháo dỡ đến hết ngày 25/11/2020.

Kế hoạch giải tỏa bước 1, đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không tự tháo dỡ theo cam kết; dự kiến như sau:

      * Thành phần, nhân sự tham gia tổ chức giải tỏa, tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ bước 1, trên tuyến Tỉnh lộ 5 dự kiến như sau:

- Thanh tra Sở GTVT: 04 người    

- UBND huyện Đắk R'lấp: 02 người

- UBND xã: 04 người/mỗi xã      

- Lực lượng trực tiếp tháo dỡ: 04 đến 06 người/xã ( Xã bố trí dân phòng từ 02 đến 04  người, Công ty Cổ phần quản lý sữa chữa đường bộ Đắk Nông bố trí 02 người )

Tại thông báo này, Sở giao thông vận tải cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để sắp xếp thời gian, cử cán bộ, lực lượng trực tiếp tháo dỡ và tổ chức, triển khai phối hợp thực hiện.

H.M

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ

Thông Báo