Tin tức ATGT

Điểm tin an toàn giao thông 6 tháng năm 2021

cms-publish-date 20/07/2021 | 03:43 PM  | cms-view-count: 2066
Theo báo cáo số 480/BC-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông (01 vụ rất nghiêm trọng, 13 vụ nghiêm trọng, 21 vụ ít nghiêm...

Tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

cms-publish-date 14/07/2021 | 09:31 AM  | cms-view-count: 36235
Ngày 25/6/2021 Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Báo cáo số 70-BC/TU về “Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có...

Tình hình trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2021

cms-publish-date 07/07/2021 | 09:36 AM  | cms-view-count: 24841
6 tháng đầu năm 2021 được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh do đó trong  6 đầu năm 2021 tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn...

Hơn 30% tai nạn giao thông do đi sai làn đường, phần đường

cms-publish-date 11/06/2021 | 04:06 PM  | cms-view-count: 3176
Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đắk Nông, qua thống kê, nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông (TNGT) dẫn đến chết người hoặc bị thương nặng trong thời gian gần đây thì có tới 1/3 số vụ là...

An toàn giao thông ở Gia Nghĩa được tăng cường

cms-publish-date 09/06/2021 | 04:08 PM  | cms-view-count: 3240
Để góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), cùng với tăng cường công tác tuần tra, xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) tập trung kiểm tra tải...

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ

Thông Báo