Tin tức ATGT

Nâng cao năng lực quản lý, truyền thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

cms-publish-date 16/11/2021 | 03:11 PM  | cms-view-count: 18492
Sáng 16/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội thảo "Tập huấn nâng cao năng lực trong quản lý an toàn giao thông và công tác truyền thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho Ban...

Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2021

cms-publish-date 15/11/2021 | 03:40 PM  | cms-view-count: 4239
Ngày 15/11/2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức khởi động Cuộc thi trực tuyến "Thanh niên với văn hóa giao thông"...

Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

cms-publish-date 15/11/2021 | 09:48 AM  | cms-view-count: 11363
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6591/UBND-KTN, về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo báo cáo số 249/BC-SGTVT ngày 09/11/2021 của...

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự ATGT những tháng cuối năm 2021

cms-publish-date 05/11/2021 | 06:52 PM  | cms-view-count: 2045
Thực hiện Công văn số 6433/UBND-KTN ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường bảo đảm trật tự ATGT những tháng cuối năm 2021, ngày 12/11/2021, Sở giáo dục và...

Kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện Krông Nô

cms-publish-date 03/11/2021 | 10:43 AM  | cms-view-count: 5539
Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh...

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ

Thông Báo