THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại
Nội dung Không thụ lý giải quyết khiếu nại
Ngày bắt đầu 31/08/2022
Ngày kết thúc 02/09/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác