THÔNG BÁO

Tiêu đề Thong báo Kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII năm 2022 tại cuộc họp ngày 24/8/2022
Nội dung Kết luận của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII năm 2022 tại cuộc họp ngày 24/8/2022
Ngày bắt đầu 31/08/2022
Ngày kết thúc 02/09/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác