THÔNG BÁO

Tiêu đề Lấy ý kiến danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị Nhà nước khen thưởng
Nội dung

Để Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ có cơ sở hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Nhà nước khen thưởng theo quy định. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông đăng tải danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị Nhà nước khen thưởng lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các tổ chức và cá nhân. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trước ngày 16/9/2022.
Danh sách tập thể, cá nhân xin ý kiến nhân dân đề nghị Nhà nước khen thưởng
I. Cơ thi đua của Chính phủ
1. Trường Mầm non Hoa Sen, huyện Đắk Song;
2. Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng, huyện Đắk Glong;
3. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Gia Nghĩa;
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Krông Nô;
5. Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Đắk Mil.
II. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1. Trường Mầm non Anh Đào, huyện Krông Nô;
2. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé, huyện Krông Nô;
3. Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Đắk R’lấp;
4. Ông Quản Văn Lực, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng, huyện Cư Jút.

Ngày bắt đầu 14/09/2022
Ngày kết thúc 16/09/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Nội vụ
Thông báo khác