THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo thay đổi địa chỉ Trụ sở làm việc của Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Nông
Nội dung Thông báo thay đổi địa chỉ Trụ sở làm việc của Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu 02/12/2022
Ngày kết thúc 03/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác