THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo bổ sung tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022
Nội dung Thông báo bổ sung tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022
Ngày bắt đầu 05/12/2022
Ngày kết thúc 05/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác