THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi 48.000 con heo hậu bị Khang Thọ tại Thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
Nội dung Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi 48.000 con heo hậu bị Khang Thọ tại Thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
Ngày bắt đầu 06/12/2022
Ngày kết thúc 07/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài nguyên & Môi trường
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác