THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm Phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng (1912-2022) và Khánh thành Tượng đài N’Trang Lơng
Nội dung Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm Phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng (1912-2022) và Khánh thành Tượng đài N’Trang Lơng
Ngày bắt đầu 12/12/2022
Ngày kết thúc 13/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác