THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án khai thác và chế biến khoáng sản mỏ đá bazan Bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thiên Trung
Nội dung công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án khai thác và chế biến khoáng sản mỏ đá bazan Bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thiên Trung
Ngày bắt đầu 21/12/2022
Ngày kết thúc 21/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài nguyên & Môi trường
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác