THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ bazan xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông của Công ty cổ phần Đông Quỳnh Biên
Nội dung Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án công trình khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ bazan xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông của Công ty cổ phần Đông Quỳnh Biên
Ngày bắt đầu 21/12/2022
Ngày kết thúc 21/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài nguyên & Môi trường
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác