THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức khối Đảng
Nội dung Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương; từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc,các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu 23/12/2022
Ngày kết thúc 30/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác