THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Ban Tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, Hợp tác xã năm 2022 tại cuộc họp ngày 21 tháng 12 năm 2022
Nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Ban Tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, Hợp tác xã năm 2022 tại cuộc họp ngày 21 tháng 12 năm 2022
Ngày bắt đầu 22/12/2022
Ngày kết thúc 26/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác