THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo chấm dứt hoạt động dự án "Nhà máy chế biến nông sản" tại Khu công nghiệp Tâm Thắng
Nội dung Thông báo chấm dứt hoạt động dự án "Nhà máy chế biến nông sản" tại Khu công nghiệp Tâm Thắng
Ngày bắt đầu 27/12/2022
Ngày kết thúc 29/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo BQL các Khu công nghiệp
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác