THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023
Nội dung

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  năm 2023

Ngày bắt đầu 28/12/2022
Ngày kết thúc 29/12/2022
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác