TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Kết luận thanh tra đối với Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Diệu
Ngày đăng 30/11/2022 | 15:32  | View count: 11403

Thực hiện quyết định thanh tra số 96/QĐ-CQLTT ngày 3/10/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Diệu.

(Ảnh minh họa)

Từ ngày 26/10 đến ngày 28/10/2022, Đoàn thanh tra của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thanh tra tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Diệu.

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Diệu được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6400000767 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp đăng ký lần đầu ngày 07/01/2014. Doanh nghiệp có địa chỉ tại thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil. Ngành nghề kinh doanh: Đại lý xăn, dầu, chất bôi trơn động cơ.

Sau quá trình thanh tra, ngày 23/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận số 446/KL-CQLTT kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Diệu.

Qua kết quả thanh tra cho thấy, Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Diệu kinh doanh xăng dầu chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; có hồ sơ pháp lý và điều kiện kinh doanh theo quy định gồm: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, các phương tiện đo có giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định còn hiệu lực; có hợp đồng kinh doanh xăng dầu, khi bán hàng hóa có cung cấp cho khách hàng hóa đơn, chứng từ có liên quan đến giao dịch đầy đủ đúng theo quy định. Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Diệu tiếp tục chấp hành đúng quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Thế Diên