Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Nông - Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG
 

 

Trụ sở cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Nông

Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Nông

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo – Phường Nghĩa Trung – Thị xã Gia Nghĩa

Điện thoại:02613 544083 – 02613544086​