Thông báo - Giấy mời tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 (29/12/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023, cụ thể như sau: 1. Tiếp công dân định kỳ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện...
Xem tất cả

Kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
160/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25/03/2022 Hồ Văn Mười
199/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 16/04/2021 Lê Trọng Yên
688/BC-UBND Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 25/11/2020 Nguyễn Đình Trung
611/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị của cử tri 05/12/2019 Nguyễn Bốn
616/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 05/12/2019 Nguyễn Bốn
5871/UBND-TCD Giải quyết đơn của công dân 04/12/2019 Trần Văn Diêu
5373/UBND-TCD Giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 28/11/2019 Trần Văn Diêu
5746/UBND-TCD Xử lý đơn của công dân do Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến 27/11/2019 Trần Văn Diêu
5743/UBND-TCD Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Bê 27/11/2019 Trần Văn Diêu
5735/UBND-TCD Giải quyết đơn của công dân 26/11/2019 Trần Văn Diêu
127/VPUBND-TCD Phiếu chuyển đơn của ông Phạm Hùng Quang 19/11/2019 Trần Văn Diêu
5592/UBND-TCD Xử lý nội dung đơn kiến nghị của công dân 19/11/2019 Trần Văn Diêu
5509/UBND-TCD Báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân 18/11/2019 Trần Văn Diêu
5252/UBND-TCD Giải quyết nội dung kiến nghị của công dân 07/11/2019 Trần Văn Diêu
5254/UBND-TCD Xử lý nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 01/11/2019 Trần Văn Diêu
5103/UBND-TCD Giải quyết đơn của công dân 25/10/2019 Trần Văn Diêu
5036/UBND-TCD Báo cáo giải quyết đơn của công dân 22/10/2019 Trần Văn Diêu
4943/UBND-TCD Giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 16/10/2019 Trần Văn Diêu
521/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 09/10/2019 Nguyễn Bốn
892/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/06/2019 Nguyễn Bốn