THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022.
Ngày đăng 29/12/2022 | 10:45  | View count: 44713

Ngày 28/12/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2205/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022, cụ thể:

Kết quả xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành năm 2022:

Kết quả xếp hạng chuyển đổi số của các UBND huyện, thành phố năm 2022:

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

ST