THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Xử phạt vi phạm hành chính 427. 337.321 đồng đối với ông Vũ Văn Phú
Ngày đăng 03/01/2023 | 15:16  | View count: 55012

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số  2238/QĐ-UBND về xử phạt vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản.

Theo đó, ông Vũ Văn Phú, sinh năm 1974 sinh sống tại Thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khối lượng khoáng sản đã khai thác từ 50m3 trở lên mà không có Giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo  Quy định tại: Điểm e khoản 1 Điều 47 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Tổng mức xử phạt chính và phạt bổ sung: 427.337.321 đồng

UBND tỉnh yêu cầu ông Vũ Văn Phú khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày, kể từ ngày 30/12/2022. Mọi chi phí tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân vi phạm chi trả.

Giao Ông Vũ Văn Phú phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật; và phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà nước tỉnh Đắk Nông trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 30/12/2022; Ông Vũ Văn Phú có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định xử phạt này theo quy định của pháp luật.

Huy Hoàng