THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường rà soát xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 30/12/2022 | 08:51  | View count: 61640

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ có nhiều diễn biến phức tạp, từ đầu năm 2022 đến nay, trên toàn quốc xảy ra 1.569 vụ cháy, trong đó có 47 vụ cháy gây chết người, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, điển hình như vụ cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke An Phú, tỉnh Bình Dương xảy ra ngày 06/9/2022 làm 32 người chết và 17 người bị thương. Một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng do việc tổ chức công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hiệu quả chưa cao, còn nhiều hạn chế, bất cập, thời gian xử lý vụ việc kéo dài, việc tính toán huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức tại địa phương tham gia phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ còn hạn chế. Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đã xảy ra 14 vụ cháy và sự cố tai nạn, tuy không thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính hàng chục tỷ đồng.

Để chủ động phương án huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh và lực lượng, phương tiện của Công an các địa phương lân cận có địa bàn giáp ranh nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó, xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ, Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký văn bản số 7642/UBND-NC yêu cầu các cơ quan, đơn vị một số nội dung như sau:

Giao Công an tỉnh tăng cường rà soát, khảo sát, xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ để xử lý các tình huống có nguy cơ xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn trên quy mô lớn, diễn biến phức tạp, cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện của các đơn vị quân đội, các cơ quan, tổ chức tại địa phương và cần chi viện lực lượng, phương tiện của Công an các địa phương lân cận trình Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt. Đồng thời, trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương trong năm 2023, chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực tập từ 01 đến 02 phương án đã được phê duyệt.

Các sở, ban, ngành và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát, thống kê bổ sung lực lượng, phương tiện, tài sản thuộc phạm vi quản lý theo Kế hoạch số 640/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh gửi về Công an tỉnh định kỳ (trước ngày 20/12 hàng năm) để làm căn cứ xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an tham gia thực tập phương án và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi được huy động.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn để tham gia xử lý đối với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn quy mô lớn, diễn biến phức tạp tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao và khu dân cư có nguy hiểm về cháy nổ trên địa bàn; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn đã được phê duyệt. Hàng năm các địa phương cần quan tâm phân bổ ngân sách dành cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đầu tư cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp và lực lượng dân phòng từ nguồn ngân sách quốc phòng, an ninh của địa phương theo quy định.

Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ giao; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

Huy Hoàng