THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Xử phạt vi phạm hành chính hơn 147 triệu đồng đối một cá nhân xả thải ra môi trường
Ngày đăng 03/01/2023 | 15:18  | View count: 50360

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2246/QĐ-UBND về  xử phạt vi phạm hành chính xả nước thải ra môi trường 147.500.000 đồng đối với bà Nguyễn Thị Tuyết.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Tuyết , sinh năm 1982 sinh sống tại thôn Nam Thanh, xã Ea Pô, huyện Cư Jut tỉnh Đắk Nông đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, cụ thể: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 5 lần (thông số TSS vượt 6,93 lần) ra môi trường trong trường hợp lưu lượng nước thải dưới 19 m³/ngày (24 giờ).

Địa điểm thực hiện: Tại Dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt, quy mô 1.400 con/đợt tại thôn Nam Tiến, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Theo Quy định tại: Điểm c, khoản 5 và khoản 7, Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tổng số tiền phạt cho hành vi vi phạm là: 147.500.000 đồng

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc bà Nguyễn Thị Tuyết phải rà soát, cải tạo lại các hạng mục công trình xử lý môi trường, đảm bảo xây lắp các công trình xử lý chất thải của dự án theo đúng quy định để xử lý chất thải đạt quy chuẩn môi trường và báo cáo kết quả quả khắc phục theo quy định. và bà Nguyễn Thị Tuyết chi trả kinh phí trưng cầu đo đạc và phân tích mẫu nước thải với số tiền là: 1.908.000 đồng cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục là 45 ngày, kể từ ngày 30/12/2022. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả bà Nguyễn Thị Tuyết chi trả. 

Huy Hoàng