Thông tin về tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh

Quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 27/07/2017 | 04:23 PM  | View count: 6991
Ngày 18/7/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác tiếp công dân  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo quy định này, Trụ sở tiếp...

Lịch tiếp công dân định kỳ (niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh)

Ngày đăng 20/05/2016 | 03:43 PM  | View count: 6377
  (Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành  Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông)

Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 05/04/2017 | 12:45 AM  | View count: 5394
Ngày 05/10/2015, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Đắk Nông. Quy chế này quy định trách...