Tình hình công khai lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 22/06/2021 | 15:54  | View count: 14259

Trong tháng 06/2021, có 22/27 đơn vị (gồm Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố) trên địa bàn tỉnh đã đăng tải được 124 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại. Trong đó:

Đơn vị cấp tỉnh đã đăng tải 64 lượt, tăng 16  lượt so với tháng 5/2021.

Đơn vị cấp huyện, thành phố đã đăng tải 60 lượt, giảm 15 lượt so với tháng 5/2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021: Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã đăng tải được 791 lượt thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, giảm 174 lượt so với cùng kỳ năm 2020.

M.L