VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái Tài liệu đính kèm
21 30/2022/QĐ-QPPL Bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh 08/09/2022 18/09/2022 Có hiệu lực
22 29/2022/QĐ-QPPL Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông 30/08/2022 10/09/2022 Có hiệu lực
23 28/2022/QĐ-QPPL Quyết định phân công, phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03/08/2022 13/08/2022 Có hiệu lực
24 26/2022/QĐ-QPPL Quyết định về niên hạn cấp phát trang phục, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/07/2022 25/07/2022 Có hiệu lực
25 27/2022/QĐ-QPPL Quy định khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/07/2022 25/07/2022 Có hiệu lực
26 25/2022/QĐ-QPPL Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông 13/07/2022 23/07/2022 Có hiệu lực
27 24/2022/QĐ-QPPL Quyết định ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý,kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13/07/2022 22/07/2022 Có hiệu lực
28 23/2022/QĐ-QPPL Quyết định ba ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 08/07/2022 18/07/2022 Có hiệu lực
29 22/2022/QĐ-QPPL Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 04/07/2022 14/07/2022 Có hiệu lực
30 21/2022/QĐ-QPPL Quyết định về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí suối thuộc phạm vi tỉnh Đắk Nông 28/06/2022 08/07/2022 Có hiệu lực
31 20/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/06/2022 04/07/2022 Có hiệu lực
32 19/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông 13/06/2022 23/06/2022 Có hiệu lực
33 18/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí dừng đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/06/2022 20/06/2022 Có hiệu lực
34 17/2022/QĐ-QPPL Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/06/2022 20/06/2022 Có hiệu lực
35 16/2022/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/06/2022 17/06/2022 Có hiệu lực
36 15/2022/QĐ-QPPL Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông 02/06/2022 12/06/2022 Có hiệu lực
37 13/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 26/05/2022 10/06/2022 Có hiệu lực
38 14/2022/QĐ-UBND Quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 26/05/2022 06/06/2022 Có hiệu lực
39 12/2022/QĐ-UBND Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 24/05/2022 15/06/2022 Có hiệu lực
40 11/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 01/04/2022 10/04/2022 Có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 2
Tổng: 59.796.870