VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái Tài liệu đính kèm
1 45/2022/QĐ-UBND Ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 24/11/2022 15/12/2022 Có hiệu lực
2 38/2022/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng, tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình và trách nhiệm phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 25/10/2022 05/11/2022 Có hiệu lực
3 34/2022/QĐ-UBND Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 30/09/2022 15/10/2022 Có hiệu lực
4 28/2022/QĐ-QPPL Quyết định phân công, phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03/08/2022 13/08/2022 Có hiệu lực
5 25/2018/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 25/10/2018 07/11/2018 Có hiệu lực
6 15/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định bảo hành công trình xây dựng đối với các dự án xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/05/2018 05/06/2018 Có hiệu lực
7 36/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tinh Đắk Nông 22/04/2017 22/04/2017 Có hiệu lực
8 43/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/12/2016 10/01/2017 Có hiệu lực
9 19/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng 26/04/2016 04/05/2016 Có hiệu lực
10 04/2016/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh đắk nông 03/02/2016 13/02/2016 Có hiệu lực
11 34/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 24/11/2015 24/11/2015 Có hiệu lực
12 32/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/03/2015 21/03/2015 Có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 2
Tổng: 59.789.674