VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái Tài liệu đính kèm
1 51/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/12/2022 10/01/2023 Có hiệu lực
2 32/2022/QĐ-UBND Quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 09/09/2022 25/09/2022 Có hiệu lực
3 22/2022/QĐ-QPPL Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 04/07/2022 14/07/2022 Có hiệu lực
4 20/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/06/2022 04/07/2022 Có hiệu lực
5 16/2022/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/06/2022 17/06/2022 Có hiệu lực
6 14/2022/QĐ-UBND Quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 26/05/2022 06/06/2022 Có hiệu lực
7 11/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 01/04/2022 10/04/2022 Có hiệu lực
8 08/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 27/01/2022 15/02/2022 Có hiệu lực
9 06/2021/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/03/2021 21/03/2021 Có hiệu lực
10 03/2021/QĐ-UBND Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/01/2021 30/01/2021 Có hiệu lực
11 02/QĐQP-UBND Quy định về hoạt động Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 19/01/2021 29/01/2021 Có hiệu lực
12 02/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông 16/01/2020 30/01/2020 Có hiệu lực
13 26/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/09/2019 20/09/2019 Có hiệu lực
14 23/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 06/08/2019 26/08/2019 Có hiệu lực
15 12/2019/QĐ-UBND Quy chế quản lý Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/04/2019 22/04/2019 Có hiệu lực
16 03/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/01/2019 02/02/2019 Có hiệu lực
17 39/2018/QĐ-UBND Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 27/12/2018 07/01/2019 Có hiệu lực
18 29/2018/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 08/11/2018 15/11/2018 Có hiệu lực
19 16/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/05/2018 10/06/2018 Có hiệu lực
20 10/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03/04/2018 03/04/2018 Có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 1
Tổng: 59.789.702